Ποιοι Είμαστε

IMG_20191107_100720_edited.jpg

Ο Κωνσταντίνος Κουκάρας είναι πτυχιούχος Βιολογίας, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Υδροβιολογία & Υδατοκαλλιέργειες και Διδακτορικό στην παρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων με εξειδίκευση στα επιβλαβή μικροφύκη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Η διδακτορική του διατριβή, από τις πρώτες στον κλάδο της παρακολούθησης των επιβλαβών μικροφυκών, αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα υλοποίηση και εφαρμογή του εθνικού προγράμματος παρακολούθησης των ζωνών υδατοκαλλιέργειας που εφαρμόζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μέχρι και σήμερα. Γι αυτό το λόγο, από το 2001 ως το 2004 εργάστηκε στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Βιοτοξινών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με κύριο αντικείμενο τις βιοδοκιμές βιοτοξινών σε πειραματόζωα και τον έλεγχο

του τοξικού φυτοπλαγκτού, αποτελώντας από τους κύριους συντελεστές του.

Διαθέτει πάνω από 20 έτη εμπειρία στην ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών με εξειδίκευση στην παρακολούθηση των υδάτινων οικοσυστημάτων (περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας) και σε υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες (παρακολούθηση, αδειοδότηση, κλειστά κυκλώματα νερού, νέα είδη εκτροφής).

Ήταν από τους συνιδρυτές των εταιρειών ΝΕΑΡΧΟΣ (2006-2015) και Ιχθυοτροφικό – Οικοτουριστικό Πάρκο ΤΗΘΥΣ (2009-2016), οι οποίες αποτέλεσαν πρωτοπόρες εταιρείες στους κλάδους της παροχής υπηρεσιών και υδατοκαλλιέργειας​.

Ο Κ. Κουκάρας έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, με αντικείμενα την περιβαλλοντική παρακολούθηση, τη διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων και παράκτιων περιοχών, καθώς και υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες. Κάποια από αυτά είναι:

1) Έργο του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE (LIFE10ENV/GR/000601) με τίτλο: «Χρώμιο στα υπόγεια νερά της λεκάνης του Ασωπού: Τεχνολογίες και μέτρα αποκατάστασης» (http://www.charm-life.gr/), ως υπεύθυνος διαχείρισης του προγράμματος (2011 – 2015). 

Υπεύθυνος έργου: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

2) Επιστημονικός υπεύθυνος έργου: "Εργαστήριο Υγιεινής, Πιστοποίησης και Ασφάλειας Οστρακοειδών" (2006 – 2009).

Υπεύθυνος έργου: Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης

3) "Πρωτοβουλίες για τη λήψη μέτρων προστασίας των υδατοκαλλιεργειών και των αλιευτικών πόρων του Ν. Καβάλας από έκτακτα περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης" (2006 – 2009).

Υπεύθυνος έργου: Νομαρχιακή Αυτ/ση Καβάλας

4) "Ενέργειες προστασίας των οστρακοκαλλιεργειών του Θερμαϊκού κόλπου από έκτακτες περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης" (2006 – 2009).

Υπεύθυνος έργου: Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης

5) Έργο του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE (LIFE05ENV/GR/000245) με τίτλο: «Φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες για αγροτική ανάπτυξη» στον ποταμό Ευρώτα Λακωνίας, ως υπεύθυνος διαχείρισης του προγράμματος (2005 – 2009). Το εν λόγω πρόγραμμα απέσπασε το βραβείο «Best of the best LIFE environment project». 

Υπεύθυνος έργου: Πολυτεχνείο Κρήτης

6)  Εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης επιβλαβών μικροφυκών 13 περιοχών της Χώρας (2000 – 2006).

Υπεύθυνος έργου: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το όραμά μας

​Η στρατηγική της Ε.Ε. για τη γαλάζια ανάπτυξη προσδιορίζει την υδατοκαλλιέργεια ως τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της βιομηχανίας τροφίμων στον κόσμο.

 

Είμαστε δίπλα στον κλάδο, καθώς μέσα από τη ματιά των παραγωγών αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα της παραγωγικής τους διαδικασίας.

 

Στοχεύουμε στην προώθηση των φιλικών προς το περιβάλλον εφαρμογών στην υδατοκαλλιέργεια, στο πλαίσιο της γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας.

Το όραμά μας είναι η υδατοκαλλιέργεια να καταστεί περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον, ενώπιον της πρόκλησης για τροφή στον κόσμο του αύριο.

Ένας τρόπος για να το πετύχει αυτό είναι η ενσωμάτωση καινοτόμων εφαρμογών.

 

Οι αξίες μας

Ακεραιότητα
Καινοτομία
Συνεργασία

Η ακεραιότητα είναι η βασική μας αρχή. Είμαστε επικεντρωμένοι στους πελάτες μας. Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια με τους πελάτες μας είναι το κλειδί για να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης μιας αυθεντικής σχέσης.

 

Η καινοτομία είναι το πάθος μας.

Νέες προκλήσεις υποκινούν τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών, χάριν στη διαδραστική και θετική ακρόαση των αναγκών των πελατών μας.

 

Η συνεργασία με ανθρώπους  διαφορετικών εμπειριών είναι ένας πλούτος για να ολοκληρωθεί ο κύκλος της γνώσης και για να επιτευχθούν οι στόχοι των πελατών μας.